İZMİR ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALİAĞA ŞEHİT OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İHALESİ DUYURUSU

ALİAĞA ŞEHİT OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE İHALESİ DUYURUSU

ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALİAĞA ŞEHİT OĞUZ ÖZGÜR ÇEVİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

YEMEKHANE İHALESİ DUYURUSU

 

           1. İşin Adı, Yeri ve Niteliği: İzmir, Aliağa’daki mülkiyeti Hazine’ye  ait, 568 ada,1  464 parsel ve 19K.4.C/52 paftada kayıtlı, 3.400 + 8.258 = 11.658 m2’lik, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi’nde mevcut 156 m2’lik okul  Yemekhane işletme ihalesidir. Okul Yemekhane işletme süresi, ….../…./2017 tarihinden itibaren, bir yıldır. 

           2. Okulun Öğretim Şekli, Öğrenci ve Personel Sayısı: Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi; hafta sonu tatilleri, milli bayramlar, dini bayramlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dışında, 9 ay, normal eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi; 500 öğrenci, 35 öğretmen, 3 (üç) yönetici, ve 4 Yardımcı Hizmetler olmak üzere, toplam 542 kişidir.

           3. İşin Süresi: Okul Yemekhanesi işletme süresi, …/…../2017 tarihinden itibaren, bir yıldır. Bir yıllık işletme süresi; İdari Şartname’de ve Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’nde (EK–2) belirtilen hükümler yerine getirildiğinde, ayrıca Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’nin (EK–2)  feshini gerektiren nedenler yoksa; birer yıllık süreler halinde,  uzatılabilir.

 Kiracının ölümü hâlinde; varislerin noterden alınmış ortak kararıyla, bunlardan birisinin ihaleye katılma şartlarını taşıması, bir başka kantin işletmemesi, sözleşme yükümlülüklerini devam ettirmeyi kabul etmesi kaydıyla birlik yönetimi sözleşmeyi devam ettirebilir.

           4. Muhammen  Bedel: Bir yılda, 9  ay üzerinden,  yıllık 19.512 TL’dir.

           5. Geçici Teminat: Muhammen Bedel olarak belirlenen    yıllık, 19.512 TL’nin, % 10’u olan 1.951,20 TL geçici teminat; Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Aliağa Ziraat Bankası TR 47000100071408076430 -5001 Nolu hesabına  yatırılacak veya belirtilen miktar kadar, banka teminat mektubu alınacaktır. Yemekhane İhalesi’ni kazandığı halde;  Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’ni (EK–2)  imzalamayan veya kantini işletmekten vazgeçenin geçici teminatı, Aliağa Mal Müdürlüğü’ne irat olarak kaydedilecektir. Yüklenici, bütün Türkiye genelinde, 1 yıl süreyle, hiçbir ihaleye giremeyecektir. Avans, verilmeyecek ve alınmayacaktır.

              En yüksek teklifi vererek, Yemekhane İhalesi’ni kazanan ile ikinci en yüksek teklifi veren; Yemekhane İhalesi’ni kazananın, Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’ni (EK–2)   imzalamasından sonra, geçici teminatlarını, 5 gün içerisinde geri alabileceklerdir. Yemekhane İhalesi’ne katılan diğerleri; Yemekhane İhalesi’nin yapıldığı tarihten sonra, geçici teminatlarını,  5 gün içerisinde geri alabileceklerdir. 

           6. İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20. maddesinde belirtilen hükümler gereğince, PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır. 

  7. İhale Duyurusu: Kantin İhale Duyurusu, 05/09/2017 Salı günü, saat 09.00’da; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyuru panosuna,  Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinin giriş kapısına, Aliağa Belediyesi duyuru panosuna, tutanakla asılacak ve 7 iş günü duyuru süresinin sonunda, 14/09/2017 Perşembe günü, saat 17.30’da,  tutanakla indirilecektir. Yemekhane İhale Duyurusu, Aliağa Belediyesi ses yayın ağı vasıtasıyla duyurulacaktır. Ayrıca, Yemekhane İhale Duyurusu; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün web sitelerinde yayınlanacaktır.   

 

               

 

 

         8. İhale Belgelerinin Alınması: İhaleye başvuracak olanlar;

              a. İhale Duyurusu’nu,

              b.İdari Şartname’yi,

              c.Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi (EK–2),  örneğini,

              d. Başvuru Dilekçesi’ni,

              e. İhaleyi kazandığında; Sosyal Güvenlik Kurumu’na, prim borcunun olmadığına veya prim borcu varsa, yapılandırdığına dair belgeyi, Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’ni (EK–2),  imzalamadan önce, ibraz edeceğine dair taahhütnameyi, 

              f.  Türkiye’nin hiçbir yerinde, halen kantin işletmediğine; ihale tarihi itibariyle, son bir yıl içinde, Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’nin  (EK–2), hükümlerini yerine getirmediğinden dolayı, Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi’nin (EK–2),  feshedilmediğine, bundan dolayı, ihalelere girme yasağının bulunmadığına; halen Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir işte çalışmadığına, kantin işletme ihalesini kazandığında, bizzat kantini işleteceğine ve bizzat kantinde bulunacağına dair, taahhütnameyi;   

              Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı’ndan,  duyuru ve ihaleye başvuru başlangıç tarihi olan 05/09/2017 Salı günü, saat 09.00’da;  duyuru ve ihaleye başvuru bitim tarihi olan 14/09/2017 Perşembe günü, saat 17.30’a, kadar; Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nin Aliağa Ziraat Bankası Şubesi’ndeki TR 47000100071408076430 -5001 Nolu hesabına, 100 (yüz) TL yatırdığını gösterir Banka Dekontu’nu teslim ederek, tutanak karşılığında, teslim alacaklar ve başvurular, aynı tarihler içinde, yapılacaktır. Yukarıda belirtilen İhale Belgelerini;  Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı’ndan, tutanak karşılığı teslim almayanlar, ihaleye girmek için başvuru yapamayacaklardır

 

              9.  İhaleye Başvuru: İhaleye katılmak için gereken şartlar ve belgeler, bu İdari Şartname’nin 10. maddesinde belirtilmiştir. İhaleye katılmak için gereken belgeler; 05/09/2017 Salı günü, saat 09.00’dan, 14/09/2017 Perşembe günü, saat 17.30’a kadar, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı’na, tutanakla teslim edilecektir. Belirtilen tarihten ve saatten sonra; kesinlikle, başvuru belgeleri, alınmayacaktır

            10. Yemekhane İhalesinin Tarihi, Saati ve Yeri: Yemekhane İhalesi; 15/09/2017 Cuma günü, saat 14.30’da, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Müdür Odası’nda, yapılacaktır.  Yemekhane İhalesi yapılan odaya;  yalnız, ihaleye başvuranlar girecektir; yakınları giremeyecektir.

            11. Daha ayrıntılı bilgi, İdari Şartname’de bulunmaktadır.

 

 

 

 

          Ogün DERSE                                                                                     Hatice AKBULUT

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                       Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi

                                                                                                              Okul Aile Birliği Başkanı

                           

Hükümet Caddesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat 5 35800 Aliağa / İZMİR - 0(232) 6161844

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.