İZMİR ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...

MEB 2023 EĞİTİM VİZYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...

07-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-201807-12-2018#Değişimİzmirdenbaşlıyor #DeğişimAliağadanbaşlıyor
Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nde 2023 Eğitim Vizyon Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı yapıldı. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan’ın başkanlığında yapılan toplantıya Şube Müdürü Arif Canpolat, Şube Müdürü Erol Koyuncu, Şube Müdürü Hayati Yavuz ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda 1 Ana eksen (Okul Gelişim Modeli) etrafında 18 konu başlığı altında 44 hedef ifadesinin incelenmesi şeklinde gerçekleşti.
OKUL GELİŞİM MODELİ
• Tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kuruluyor.
• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
• Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.
• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
• Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor.
• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması´ yapılıyor
• Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ´ sistemine geçiliyor.
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ
• Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor.
• Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor.
• Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor.
• Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor.
• Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor.
• Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
• Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.
• Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor.
• Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor.
• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.
• Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor.
OKULLARIN FİNANSMANI
• Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
• Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.
TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ
• Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor
• Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
• Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor.
• Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.
• Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.
ÖZEL EĞİTİM
• Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor.
ÖZEL YETENEK
• Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor.
• Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
• Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
• Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor.
• Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
• Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.
YABANCI DİL EĞİTİMİ
• Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak.
• Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor.
• Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
• Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
• Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.
ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM
• Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
• Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor.
• Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor.
• Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.
ERKEN ÇOCUKLUK
• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.
• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları´ uygulamaya giriyor.
TEMEL EĞİTİM
• İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.
• Eğitim kayıt bölgelerinde Okul — Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.
ORTAÖĞRETİM
• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
• Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor.
• Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
• İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
• Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
• Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.
FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
• Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
• Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor.
• Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ
• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
• Ders çeşidi azaltılıyor.
• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor.
• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.
MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM
• Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15´lik hazine kesintisi yüzde 1´e düşürülüyor.
• Esnek ve modüler müfredat geliyor.
• Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
• Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
• Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
• Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
• Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.
ÖZEL ÖĞRETİM
• Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor.
• Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor.
• Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.
HAYATBOYU ÖĞRENME
• Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
• Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.
• Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
Toplantı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonunun da amaçlanan hedeflere ulaşılması yönünde katılımcıların iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

Hükümet Caddesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat 5 35800 Aliağa / İZMİR - 0232 616 18 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.